poster kajian al ushul tsalasah

July 24, 2016 2 min to read

Kajian Kitab Tiga Landasan Utama

Category : Kajian, Kitab

Apakah tiga landasan utama yang wajib diketahui manusia,

Bedah kitab Al- ushul tsalasah karya imam Al Mujadid As-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahab rohimahullah

Dauroh ini bersama : Ustadz Hasan Al- Jaizy Hafizhahullah

pada senin sampai dengan kamis 6- 9 syawal 1437H / 11 – 14 Juli 2016

Ba’da Subuh hingga syuruq dan dilanjutkan ba’da Maghrib hingga Isya’

Saudaraku,
Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada anda. Ketahuilah, bahwa wajib bagi kita untuk mendalami empat masalah, yaitu :
1.Ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya dan mengenal agama Islam berdasarkan dalil-dalilnya.
2.Amal, yaitu menerapkan ilmu ini.
3.Sabar, yaitu tabah dan tangguh dalam mengahadapi segala rintangan dalam menuntut ilmu, mengamalkan dan 4.Berdakwah kepadanya.

Demi masa. Sesungguhya setiap manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali
orang-orang yang beriman, melakukan segala amal shaleh dan saling nasehat-menasehati
untuk (menegakkan) yang haq, serta nasehat-menasehati untuk (berlaku) sabar. (Surat
al-‘Ashr : 1-3).

 • 01

  MENGENAL ALLAH ‘Azza wa Jalla

  Apabila anda ditanya : siapakah Tuhanmu?, Maka katakanlah: Tuhanku adalah Allah yang telah memelihara diriku dan memelihara semesta alam ini dengan segala ni’mat yang dikaruniakannya. Dan Dialah sembahanku, tiada bagiku sesembahan yang haq selain Dia.

 • 02

  MENGENAL ISLAM

  Islam, ialah berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepada-Nya dengan penuh kepatuhan pada segala perintah-Nya serta menyelamatkan diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang berbuat syirik.

 • 03

  MENGENAL NABI MUHAMMAD Shallallahu ‘alihi wa sallam

  Beliau adalah Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Mutthalib, bin Hasyim. Hasyim adalah termasuk suku Quraisy, suku Quraisy termasuk bangsa Arab, sedang bangsa Arab termasuk keturunan Nabi Ismail, putera Nabi Ibarahim Al-Khalil. Semoga Allah melimpahkan kepadanya dan kepada Nabi kita sebaik-baik shalawat dan salam.

(Dikutip dari terjemah kitab Ushulus Tsalatsah, edisi Indonesia Tiga Landasan Utama, karya Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi. Diterbitkan oleh Kementrian Urusan Islam, Waqaf, Da’wah dan Penyuluhan Urusan Penerbitan & Penyebaran Saudi Arabia)

Daurah kajian kitab Tsalatsah al-Ushul seri ke-7 bersama Hasan al-Jaizy di Masjid Nurullah Kalibata City.

Daurah kajian kitab Tsalatsah al-Ushul seri ke-6 bersama Hasan al-Jaizy di Masjid Nurullah Kalibata City.

Daurah kajian kitab Tsalatsah al-Ushul seri ke-5 bersama Hasan al-Jaizy di Masjid Nurullah Kalibata City.

Daurah kajian kitab Tsalatsah al-Ushul seri ke-4 bersama Hasan al-Jaizy di Masjid Nurullah Kalibata City.

Daurah kajian kitab Tsalatsah al-Ushul seri ke-3 bersama Hasan al-Jaizy di Masjid Nurullah Kalibata City.

Daurah kajian kitab Tsalatsah al-Ushul seri ke-2 bersama Hasan al-Jaizy di Masjid Nurullah Kalibata City

Daurah kajian kitab Tsalatsah al-Ushul seri ke-1 bersama Hasan al-Jaizy di Masjid Nurullah Kalibata City.

Tags: ,

Leave a comment

Newsletter subscribe